GEOPARK VYSOČINA

Subjektem odpovědným za řízení Geoparku Vysočina je od března 2016 dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko, který Geopark Vysočina převzal od obecně prospěšné společnosti Geopark Vysočina.

V současné době Mikroregion Telčsko připravuje nominační dokumentaci k žádosti o udělení titulu Národní geopark.

Nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu Národní geopark - pracovní verze