Informační zpravodaj

Jedním z cílů projektu CSS je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho naplnění CSS budou vydávat informační zpravodaj. Zpravodaj bude obsahovat zejména informace o aktivitách Mikroregionu, základní informace o činnosti CSS, kontakty na zaměstnance CSS atd. Zpravodaj bude publikován elektronicky a vyvěšen na webu Mikroregionu a členských obcí a na facebookových stránkách Mikroregionu. Předpokládaná periodicita informačního zpravodaje je pololetní.

Přehled veřejných služeb poskytovaných na území DSO v rámci SO ORP Telč akt. k 31.1.2019

Informační zpravodaj 1

Informační zpravodaj 2

Informační zpravodaj 3

Informační zpravodaj 4

Informační zpravodaj 5

Informační zpravodaj 6

Informační zpravodaje