Mikroregion Telčsko

Rok založení: 16. února 2000

 

Právní forma: 2000 - zájmové sdružení právnických osob

                          2003 – dobrovolný svazek obcí

 

Členství: 51 obcí

Telč, Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Hodice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Kaliště, Klatovec, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec.

 

Předmět činnosti: Činnost směřující ke zvýšení kvality sociálního prostředí a zkvalitnění péče o venkovskou krajinu mikroregionu, zlepšení dopravní a technické infrastruktury. Péče o rozvoj cestovního ruchu mikroregionu.

 

Historie vzniku: V roce 2000 mikroregion tvořilo 36 obcí, o tři roky později se zájmové sdružení transformovalo na dobrovolný svazek obcí, jenž byl tvořen 49 obcemi.  V roce 2013 členská - obec Červený Hrádek vystoupila z Mikroregionu Telčsko a přešla do nově vzniklé jihočeskéMAS Česká Kanada.

 

Současnost: V současné době dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko tvoří 51 obcí.

 

Aktivity: Mikroregion realizuje společné meziobecní projekty, které jsou zaměřené na oblast:

 

Ekologie – kotle na biomasu, kompostéry, kontejnery na tříděný odpad, putující

kontejner, zpracování strategického dokumentu k odpadovému hospodářství, zelené

slavnosti, osvětové kampaně…

 

Infrastruktura – dětská hřiště, mobiliář cyklotras…

 

Cestovní ruch – GIZ centrum (centrum přeshraniční spolupráce), Dolnorakouská

zemská výstava, cyklovýjezdy do Rakouska, propagační materiály.