Místní akční skupina

 

Název projektu: Rozvojová strategie Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko

 

Program: OP RVMZ 2.1.4.c)

 

Termíny: 2006

 

Stručný popis:
Projekt byl zaměřen na vytvoření rozvojové strategie MAS Mikroregionu Telčsko a na informování široké veřejnosti o principech programu LEADER +.

 

Hlavní aktivity:
- zpracování rozvojové strategie (Regionální rozvojová agentura Vysočina)
- 2 semináře pro širokou veřejnost o možnostech zapojení do MAS a programu LEADER
- zakoupení prostředků technické podpory – notebook s přenosnou tiskárnou

 

Rozpočet:
345.128,- Kč, z toho dotace 310.022,- Kč

 

Odkazy:
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko