Šance pro obce

 

Název projektu: Šance pro obce

 

Program: OP RLZ

 

Termíny: 2006 - 2007

 

Stručný popis:
V Mikroregionu Telčsko je poměrně vysoká nezaměstnanost (více než 10%). Cílem projektu bylo vyzkoušení inovativního způsobu zaměstnávání v obcích – variabilní forma využívání 15 pracovních míst 43 obcemi mikroregionu.

 

Hlavní aktivity:
- vytvoření 15 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené nezaměstnaností
- proškolení pracovníků v základech práce s počítačem

 

Rozpočet:
4.517.000,- z toho přislíbená dotace 3.642.000,-

 

Současný stav:
Budeme se snažit nalézt finanční prostředky na udržení počtu pracovních míst i po ukončení projektu.

 

Odkazy:
http://telcsko.cepac.cz