Envi-vzdělávací spolupráce geoparku s Naturparkem

KPF-02-055 (23. 6. 2018 - 20. 9. 2019) - Interreg - Fond malých projektů

Celkové výdaje projektu: 551 452 Kč

V projektu započínáme spolupráci s rakouským Naturparkem Blockheide. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na děti, ale i širokou veřejnost. Společně hledáme inspiraci a sdílíme si příklady dobré praxe. Společným cílem je motivování veřejnosti k častějšímu pobytu v přírodě a pěstování vztahu k místu, ve kterém žijí. V rámci projektu konkrétně realizujeme:

Soutěž o nejlepší Land Art, workshop stonebalancingu, školení pro učitele "Učíme v přírodě," Ekoden - setkání rakouských a českých žáků, vydáme brožury o přírodě v geoparku, uspořádáme výstavu fotografií a natočíme propagační video o geoparku.