Přejít k obsahu

Mikroregion Telčsko

 

 

Geopark Vysočina se stal 8. národním geoparkem v České republice!

Dne 23. ledna 2017 předal ministr životního prostředí Richard Brabec během slavnostního setkání v prostorách Konírny státního zámku v Telči certifikát „Národní geopark" starostovi Telče a předsedovi Mikroregionu Telčsko Romanu Fabešovi.

Certifikace geoparku nejen že otevírá dveře ke spolupráci s ostatními národními a globálními geoparky, ke vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe a inspirace, ale také zavazuje geopark k ustavičné dlouhodobé práci, spolupráci v území, vytvoření ucelené nabídky cestovního ruchu a její následné propagace.

Naplnění či nenaplnění počátečních cílů a vizí bude hodnoceno každé čtyři roky, kdy bude nutné skutky obhájit certifikát před experty z Rady národních geoparků. Čas tedy ukáže, zda Geopark Vysočina naplní jeho strategii, která zní „Udržet a podporovat charakter území, jeho přírodní bohatství, kulturu, estetiku, historické dědictví, kvalitu života obyvatel, a to na základě principů udržitelného rozvoje."

_________________________________________________________________________

V Geoparku Vysočina Geopark Idrija

V lednu 2017 přivítal Geopark Vysočina dva vážené zahraniční návštěvníky, zástupce slovinského geoparku Idrija, pana Bojana Severa (starosta obce Idrija) a pana Bojana Režuna (manažer geoparku Idrija). Během dvoudenního pobytu geoparku navštívili jeho geologické a turistické zajímavosti a také se zúčastnili slavnostního předání certifikátu národního geoparku. Velice ceněné bylo sdílení zkušeností toho velmi dobře fungujícího slovinského geoparku s „geoparčím batoletem" z Vysočiny, nastíněna byla také možnost vzájemné spolupráce v budoucnu.

|

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------