Urbanov

 

Obec leží 6 km severovýchodně od Telče nad údolím Moravské Dyje. Kostel sv. Jana Křtitele byl založen okolo roku 1230. Stopy po původním pozdně románském slohu jsou patrné na presbyteriu, dochovala se i románská křtitelnice. Kostel byl postupně přestavován v gotickém, renesančním a naposledy barokně-rokokovém slohu v roce 1780. Nachází se zde zvon ze 13. století - druhý nejstarší na Moravě. Nejsou na něm nápisy, reliéfy ani ozdoby, datování se však dá určit podle akustického obrazce. Za 2. světové války byl stejně jako mnoho jiných zabaven k válečným účelům, ale podařilo se jej zachránit.

 

Oficiální název
Obec Urbanov

 

Kontaktní spojení
Urbanov 50, 588 62 Urbanov
telefon: 567 378 629
mail: urbanov@volny.cz
web: www.urbanov.com

 

úřední hodiny:
pondělí - 19:00 - 20:00

 

Starosta
Jiří Kotrba
Urbanov 6
mobil: 602 743 251
mail: Jiri.kotrba@seznam.cz

 

Místostarosta
Bohdan Staller
Urbanov 43
mobil: 774 418 495
​mail: Bohdan.staller@progeo.cz